Sprawdź nową kolekcję!

Szukaj

ZWROTY | WYMIANY | REKLAMACJE

WYMIANY I ZWROTY

Każdy klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki i zwrócić towar na zasadach i z zachowaniem terminów, o których mowa w regulaminie. W tym celu Klient powinien wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularz zwrotu). Na adres [email protected] Klient może wysłać jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu.

Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy: EX MODA Sp. z o.o. ul. Stawowa 8, 55-080 Mokronos Dolny k. Wrocławia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności tylko i wyłącznie w przypadku gdy towar jest wadliwy, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia.

Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sklep internetowy nie zwraca środków związanych z odesłaniem i odstąpieniem od umowy w przypadku towaru niewadliwego.

Zwrot pieniędzy następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu przez sklep EXXE.PL. Jeśli była wykonana płatność on-line, pieniądze zwracamy na konto, z którego robiony był przelew.

REKLAMACJE

Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną. Reklamację należy zgłosić w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Jest to termin nieprzekraczalny.

W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy EX MODA Sp. z o.o., ul. Stawowa 8, 55-080 Mokronos Dolny. Do odsyłanego towaru klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania z towarem oraz drogą elektroniczną na adres [email protected] Rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj